Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Διδάσκων : Κώστας Σμαραγδάκης

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εκτενή εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους.

Τρόπος Διδασκαλίας

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνει με χρήση του πίνακα, επομένως δεν θα υπάρχει ανάρτηση των διαλέξεων με την μορφή αρχείων παρουσιάσεων.

Κάθε 2η εβδομάδα θα σας δίνονται προτεινόμενες ασκήσεις για επίλυση, θα δημιουργηθεί Forum για να συζητούμε τις ασκήσεις ή άλλα θέματα για το μάθημα.

Ανώνυμα Σχόλια - Κουτί Παραπόνων

Με σκοπό να προλάβω πιθανές αστοχίες, αν υπάρχουν σχόλια που θέλετε να αφήσετε ανώνυμα παρακαλώ πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο. Τα ανώνυμα σχόλια θα απαντούνται σε θέμα που θα ανοίξω στο Forum. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή.

link

Επικοινωνία

Απορίες/συζητήσεις μπορούν να γίνουν στο Forum του μαθήματος.

Δείτε εδώ. Θα χρειαστεί enrolment.

Αξιολόγηση

Μια τελική εξέταση.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα και Τετάρτη 15.00 με 17.00

Βιβλιογραφία

  • Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems (Third edition) by N. Asmar, Dover Publications, 2016.
  • Γ. Ακρίβης και Ν. Αλικάκος. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2012.
  • David J. Logan. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003.

©2023 kesmarag.github.io