Περιγραφική Στατιστική

Διδάσκων : Κώστας Σμαραγδάκης

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη περιγραφική στατιστική.

Αξιολόγιση

Μια τελική εξέταση.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα και Τετάρτη 13.00 με 15.00

Βιβλιογραφία

  • Τ. Παπαιωάννου και Σ. Λουκάς. Εισαγωγή στη Στατιστική. Εκδόσεις Σταμούλη, 2002.
  • Κ. Τραχανάς, Α. Τσεβάς. Περιγραφική Στατιστική, θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις. Εκδόσεις Σταμούλη, 1998.
  • Β. Μπένος. Στατιστική α᾽ τόμος - Περιγραφική Στατιστική, Εκδόσεις Σταμούλη, 1997.
  • P. Mann. Introductory Statistics, Wiley, 2010.
  • Moore, McCabe, Craig. Introduction to the practice of Statistics. W.H. Freeman and Company, 2014.

©2022 Costas Smaragdakis